Oferta

Usługi świadczone przez Jelinek Business Development Center mają na celu poznanie i wyprzedzenie potrzeb Państwa Klientów oraz zwiększenie ich lojalności. W rezultacie przekłada się to na widoczny wzrost sprzedaży we wszystkich działach firmy.

Oferta Jelinek Business Development Center:

1/ OCENA I POPRAWA JAKOŚCI WEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH

2/ BUDOWA PROCESU SKUTECZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

3/ BUDOWA DZIAŁU CONTACT CENTER W PAŃSTWA FIRMIE

4/ AUDYT I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

NOWOŚĆ! 5/ MYSTERY ADVISOR (TAJEMNICZY DORADCA)

 

1/ OCENA I POPRAWA JAKOŚCI WEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH

 • analiza możliwości wykorzystania danych
 • uporządkowanie informacji
 • telemarketingowa aktualizacja danych (informacji teleadresowych, zgód na przetwarzanie danych oraz  wszelkich innych informacji)
 • budowa lub uporządkowanie systemu raportowego
 • poszukiwania i zakup ściśle dopasowanych zewnętrznych baz teleadresowych

 

2/ BUDOWA PROCESU SKUTECZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

 • analiza procesów i punktów styku z Klientem we wszystkich działach firmy
 • analiza cyklu życia Klienta
 • analiza cyklów życia produktów
 • zebranie oczekiwań kierowników działów względem komórki kontaktu z Klientem
 • analiza opinii Klientów (badania satysfakcji, tajemniczego klienta itp.)
 • nałożenie pozyskanych informacji celem budowy uporządkowanego procesu określającego rodzaj, czas i treść kontaktu z Klientem – tzw.  Macierzy Kontaktów

 

3/ BUDOWA DZIAŁU CONTACT CENTER W PAŃSTWA FIRMIE

 • dział może obsługiwać wszystkie lub wybrane kanały komunikacji Klient – firma: rozmowy przychodzące, zapytania z kanałów elektronicznych, aktywny telemarketing, wysyłki elektroniczne i tradycyjne, uzupełnianie i kontrolowanie wpisów w systemie CRM
 • ustalenie zakresu prac – od doradztwa przy wybranych elementach po kompleksowe stworzenie działu od A do Z
 • kolejne elementy budowy działu contact center:
  • analiza sytuacji, zebranie oczekiwań, test realnych potrzeb
  • propozycja technologii, przygotowanie strategii i celów
  • rekrutacja zespołu, doradztwo przy wyborze centrali/sprzętu
  • szkolenia pracowników, stworzenie skryptów rozmów i raportów
  • nadzorowanie pierwszych prac, poprawki modelu działania
  • przekazanie w pełni sprawnego działu
 • oferta kierowana szczególnie do średnich i większych organizacji
 • czas budowy działu kontaktu z Klientami to zwykle 2-3 miesiące

 

4/ AUDYT I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

 • szczegółowy audyt jakości pracy doradców Klienta w systemie CRM
 • kontrola jakości realizowanych kontaktów z Klientami, tzw. badanie tajemniczego klienta
 • budowa procesu wydajnej i dalekowzrocznej pracy z systemem CRM
 • szkolenia techniczne i komunikacyjne
 • przygotowanie skryptów rozmów podkreślających zalety produktów i usług firmy

 

5/ MYSTERY ADVISOR (TAJEMNICZY DORADCA)

Tajemniczy Doradca przez 1-2 tygodnie odgrywa rolę nowego członka zespołu handlowego:

 • jest to osoba z dużym doświadczeniem w pracy w stacjach dealerskich, w tym w obsłudze Klienta
 • zostaje przedstawiona zespołowi, jako potencjalny sprzedawca – do sprawdzenia i przyuczenia
 • jej zadaniem jest notowanie absolutnie wszystkiego – szczegółów spotkań z Klientami, rozmów telefonicznych, spotkań zespołu, szczegółów pracy w CRM itp.
 • zebrane dane – w wersji elektronicznej – są następnie analizowane, uzupełniane o wnioski i rekomendacje
 • wynikiem jest obszerny raport Tajemniczego Doradcy, przedstawiający wszystkie aspekty kontaktu z Klientem, wskazujący na ryzyka i słabości oraz możliwości poprawy procesu